Organisatieadvies, interim- en projectmanagement

Pava Consult is een zelfstandig adviesbureau geleid door Sandy Pauw.
Zelfstandig of in samenwerking met partners help ik u of uw organisatie om actief nieuwe wegen in te slaan.
Integriteitsbeleid en organisatie-ethiek zijn mijn specialisatie: ik breng beweging in gedrag en communicatie om tot vernieuwing en een veilige, integere en resultaatgerichte organisatiecultuur te komen, waar de betrokkenheid hoog en het verzuim laag is.

Om de  toekomst van de organisatie vorm te geven lever ik een bijdrage aan visie-, strategie- en beleidsvorming, implementatie en governance. Zelfstandig of in  samenwerkingsverband met o.a. specialisten van How2Create Care begeleid ik korte of langere verandertrajecten. Daarbij is aandacht voor interne factoren zoals structuur, cultuur, processen, communicatie, bedrijfsvoering, strategie, HRD en kwaliteit.
Externe factoren op meso en macro-niveau hebben in de analyse, planvorming en implementatie een belangrijke rol. Dit geheel leidt tot een stevige, toekomstbestendige verankering in de veranderende samenleving.

Bent u op zoek naar een toekomstgerichte adviseur, ondernemende projectmanager of solide interim-manager die de eigen kracht van betrokkenen binnen en buiten de organisatie herkent en benut?

Zoekt u iemand die op professionele wijze uw organisatie begeleidt op het gebied van organisatiecultuur, integriteitsbeleid en bedrijfsethiek?

Zoekt u een sparringpartner op strategisch niveau om uw beleid, ideeën, plannen of eigen rol in het geheel mee te bespreken?

Heeft u behoefte aan een trainer en inspirator die competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling combineert?

Wilt u een persoonlijke coach die u helpt om in uzelf nieuwe kracht en inzichten te vinden om succesvol een complexe periode in uw werk of uw leven te doorlopen?

Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Pava Consult richt zich op:

  • integriteitsbeleid, bedrijfsethiek, en organisatie-identiteit
  • schandaalmanagement, crisismanagement, incident-management
  • structuur, identiteit, cultuur en imago
  • kwaliteit en prioritering, doel- en resultaatgericht

Pava Consult zoekt en vindt uw drijfveren, uw kracht en uw kansen en loopt graag een stuk met u op om ruimte te creëren voor een toekomst met excellente resultaten.

Nieuws juli 2015
Vacatures Raden van Toezicht

Nieuws mei 2015
80procent