Organisatieadvies, interim- en projectmanagement

Pava Consult helpt u of uw organisatie om actief nieuwe wegen in te slaan. Om de  toekomst van de organisatie vorm te geven leveren we een bijdrage te leveren aan visie-, strategie- en beleidsvorming, implementatie en governance. Zelfstandig of in coöperatief samenwerkingsverband met specialisten van How2Create Care begeleiden we korte of langere verandertrajecten. Daarbij is aandacht voor interne factoren zoals structuur, cultuur, processen, bedrijfsvoering, strategie, HRD, kwaliteit en communicatie. Maar ook externe factoren op meso en macro-niveau hebben in de analyse, planvorming en implementatie een belangrijke rol. Dit geheel leidt tot een stevige, toekomstbestendige verankering in de veranderende samenleving.

Bent u op zoek naar een toekomstgerichte interim-manager, ondernemende projectmanager of solide adviseur die de eigen kracht van betrokkenen binnen en buiten de organisatie herkent en benut?

Zoekt u iemand die op professionele wijze uw organisatie begeleidt in een HKZ-kwaliteitstraject en de samenstelling van een kwaliteitshandboek?

Zoekt u een sparringpartner op strategisch niveau om uw beleid, ideeën, plannen of eigen rol in het geheel mee te bespreken?

Heeft u behoefte aan een trainer en inspirator die vanuit authentieke aandacht voor de mens werkt?

Wilt u een persoonlijke coach om samen een complexe periode in uw werk of uw leven te doorlopen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Pava Consult richt zich op:

  • kwaliteit en prioritering, doel- en resultaatgericht
  • zorg & welzijn, onderwijs, volkshuisvesting
  • verandertrajecten
  • organisatie en processen
  • structuur, identiteit, cultuur en imago
  • verheldering en inzet van de eigen kracht van mensen en organisaties
  • ontwikkeling van mensen d.m.v. scholing en learning by doing; coaching
  • zorg voor diversiteit en aanwas van medewerkers/ leerlingen/ stagiaires
  • ethiek, integriteitsbeleid, ethische dilemma’s

Pava Consult handelt vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en transparantie.

Pava Consult zoekt en vindt uw drijfveren, uw kracht en uw kansen en loopt graag een stuk mee om ruimte te creëren voor een toekomst met excellente resultaten.