Organisatieadvies, coaching & governance

Pava Consult is een organisatie-adviesbureau dat helpt om vernieuwing tot stand te brengen.

Pava Consult onderzoekt, adviseert, helpt in beleidsvorming en -implementatie, werkt aan procesmanagement en kwaliteitsbeleid, traint en coacht op verschillende niveaus om bewustwording en concrete ontwikkeling van de organisatie tot stand te brengen.
Pava Consult werkt samen met How2create Care en andere private en publieke partijen.

Pava Consult heeft een focus op integriteitsbeleid, waardoor verliezen door verzuim, verspilling, klachten, incidenten, verloop, imagoschade en het weglopen van klanten verminderen of worden voorkomen. Dit breng beweging in gedrag en communicatie en komt daardoor tot vernieuwing en een veilige, integere en resultaatgerichte organisatiecultuur, waar de betrokkenheid hoog en het verzuim laag is.

Onderzoek – Advies – Projectmanagement – Interim-management – Training – Coaching

Zelfstandig of in  samenwerkingsverband met o.a. specialisten van How2Create Care begeleid ik korte of langere verandertrajecten. Daarbij is aandacht voor interne factoren zoals strategie, structuur, cultuur, governance, processen, kwaliteit, communicatie, bedrijfsvoering, strategie en HRD.
Externe factoren op meso en macro-niveau hebben in de analyse, planvorming en implementatie een belangrijke rol. Dit geheel leidt tot een stevige, toekomstbestendige verankering in de veranderende samenleving.

Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Pava Consult richt zich op:

  • procesmanagement en kwaliteitsbeleid
  • integriteitsbeleid, bedrijfsethiek, organisatie-identiteit
  • schandaalmanagement, crisismanagement, incident-management
  • beleidsplan, jaarplan, planning&control en AO
  • structuur, cultuur en imago

Pava Consult: samen werken aan excellente resultaten.

 

Nieuws november 2015

VIB 19-10-2015 uitnodiging veranderingmanagement en kwaliteit

Op 19 november heb ik met veel plezier de ondernemers van Vrouw in Bedrijf Alkmaar een presentatie gegeven over Organisatie-leren, kwaliteitsmanagement en verandermanagement. Een leuke en inspirerende bijeenkomst waarbij naderhand volop werd genetwerkt en gelegenheid was het monumentale hoofdgebouw van het Willibrorduslandgoed te bekijken.

 

 

Nieuws oktober 2015

1 november beurs Samen Ouder Worden

How2create Care, het samenwerkingsverband waaraan ik regelmatig deelneem, staat op 1 november op de beurs Samen Ouder Worden in Schagen.

Woonzorggroep Samen organiseert in samenwerking met de Holland Media Combinatie (o.a. Schager Courant) op 1 november a.s. de zorg- en welzijnsbeurs Samen Ouder Worden.
H2cC Samen werken aan wonen en zorg voor morgenDe beurs wordt georganiseerd in navolging op het succes van de beurs Samen Ouder Worden die vorig jaar georganiseerd werd. Woordvoerster Karin Schop: ´Samen organiseert de beurs omdat er op dit moment veel verandert in de ouderenzorg. We merken dat hier veel vragen over zijn. Niet alleen onder de ouderen zelf, maar ook onder hun mantelzorgers en familie. Met deze beurs willen we mensen helpen hun weg te vinden in dit veranderende zorglandschap. De beurs van dit jaar wordt vergelijkbaar met de beurs die we vorig jaar georganiseerd hebben, maar is wel groter van opzet.´

Nieuws september 2015
Drukke tijden, ook voor Pava Consult is het goed merkbaar dat de economie aantrekt. Interim-management, advieswerk, lesgeven en taken als toezichthouder wisselen elkaar af en houden me goed bezig. Helaas heb ik daardoor enkele opdrachten op korte termijn niet aan kunnen nemen.
Op alle taakgebieden komt steeds weer kwaliteitsmanagement om de hoek kijken, een managementfactor die niet meer weg te denken is uit hedendaagse organisaties. Er zijn veel manieren om plan do check actdaarmee aan de slag te gaan, afhankelijk van de ontwikkelingsfase, grootte, complexiteit en ervaring van een organisatie en de resultaten die worden beoogd. Boeiend om me hier vanuit verschillende invalshoeken in te mogen verdiepen en toegevoegde waarde te leveren.

 

Nieuws augustus 2015
De voorbereidingen van de training Kwaliteits- en procesmanagement die ik ga geven zijn in volle gang. Daarnaast ook actueel in de adviespraktijk, een mooie samenloop.
Procesmanagement blijft een effectief middel voor betere beheersing, sturing en verantwoording. Verkeerd gebruikt kan het een bureaucratische molensteen worden, laat dat niet gebeuren.
2015-10-15 09.07.34

Nieuws juli 2015
Binnenkort verhuist het kantoor van Pava Consult naar een mooi nieuw adres:
20150629_104444 WBC klein

Willibrordus Business Center
Kennemerstraatweg 464
1851 NG  Heiloo

Nieuws juli 2015
Vacatures Raden van Toezicht

Nieuws mei 2015
80procent