Organisatieadvies, coaching & governance

Pava Consult is een organisatie-adviesbureau dat helpt om vernieuwing tot stand te brengen.
Pava Consult heeft een focus op integriteitsbeleid, waardoor verliezen door verzuim, verspilling, klachten, incidenten, verloop, imagoschade en het weglopen van klanten verminderen of worden voorkomen. Dit breng beweging in gedrag en communicatie en komt daardoor tot vernieuwing en een veilige, integere en resultaatgerichte organisatiecultuur, waar de betrokkenheid hoog en het verzuim laag is.
Pava Consult onderzoekt, adviseert, helpt in beleidsvorming en -implementatie, werkt aan procesmanagement en kwaliteitsbeleid, traint en coacht op verschillende niveaus om bewustwording en concrete ontwikkeling van de organisatie tot stand te brengen.
Pava Consult werkt samen met How2createCare en andere private en publieke partijen.

Onderzoek – Advies – Projectmanagement – Interim-management – Training – Coaching

Zelfstandig of in  samenwerkingsverband met o.a. specialisten van How2Create Care begeleid ik korte of langere verandertrajecten. Daarbij is aandacht voor interne factoren zoals strategie, structuur, cultuur, governance, processen, kwaliteit, communicatie, bedrijfsvoering, strategie en HRD.
Externe factoren op meso en macro-niveau hebben in de analyse, planvorming en implementatie een belangrijke rol. Dit geheel leidt tot een stevige, toekomstbestendige verankering in de veranderende samenleving.

Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Pava Consult richt zich op:

  • integriteitsbeleid, bedrijfsethiek, organisatie-identiteit
  • schandaalmanagement, crisismanagement, incident-management
  • procesmanagement en kwaliteitsbeleid
  • structuur, identiteit, cultuur en imago

Pava Consult: samen werken aan excellente resultaten.

Nieuws augustus 2015
De voorbereidingen van de training Kwaliteits- en procesmanagement die ik ga geven zijn in volle gang. Daarnaast ook actueel in de adviespraktijk, een mooie samenloop.
Procesmanagement blijft een effectief middel voor betere beheersing, sturing en verantwoording. Verkeerd gebruikt kan het een bureaucratische molensteen worden, laat dat niet gebeuren.

Nieuws juli 2015
Binnenkort verhuist het kantoor van Pava Consult naar een mooi nieuw adres:
20150629_104444 WBC klein

Willibrordus Business Center
Kennemerstraatweg 464
1851 NG  Heiloo

Nieuws juli 2015
Vacatures Raden van Toezicht

Nieuws mei 2015
80procent