Over

Sandy PauwPava Consult voor organisatie-advies en interim-management is in januari 2012 opgericht door Sandy Pauw.

Sandy Pauw is bestuurskundige en een ervaren manager, consultant, trainer en coach. Zij heeft ervaring opgedaan in verschillende werkvelden, variërend van een internationaal accountantsbureau en overheid, tot zorg, welzijn en volkshuisvesting. Sandy is opgeleid als sociaal agoog, manager en bestuurskundige. Haar gevarieerde kennis en ervaring geeft een brede scoop die zij ten volle inzet voor de klant. Zij is een toekomstgerichte en ondernemende vrouw voor wie verbinding, samenwerking, afspraken en resultaten voorop staan. De mens staat altijd centraal in haar visie, kenmerkend hiervoor is:

  • gevoel voor de mens
  • scherp observatievermogen
  • sterk analytisch begrip
  • gedrevenheid vanuit focus op verbetering

In korte tijd maakt zij een analyse van een complexe situatie en vertaalt deze naar haalbare oplossingen. Zij bewaart de rust, ook in crisissituaties, en houdt de focus op de gewenste resultaten.

Regelmatig werkt Pava Consult samen met creatieve partners die het menselijk aspect, kwaliteit en resultaat belangrijk vinden, onder andere met de partners van How2Create Care. Pava Consult richt zich op dienstverlening in de sectoren zorg & welzijn, onderwijs en volkshuisvesting.

Vanuit de uitgangspunten van de theorie van overvloed gaat Pava Consult uit van openheid, overleg en van het delen van kennis, informatie en netwerk.
De theorie van overvloed gaat ervan uit dat we allen gebruik kunnen maken van een overvloed aan bronnen en dat mensen alleen nieuwe combinaties van gedrag en/of bestaande middelen moeten ontdekken om hiermee de als grenzeloos en onontdekt beschouwde welvaart aan te boren. Er is meer dan genoeg om te delen. Het verspreiden van kennis vergroot de kennis, het verspreiden van welvaart vergroot de welvaart. Een open houding en gedrag zijn de sleutel. Ghandi zei het zo: “Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed”.

Pava Consult handelt vanuit de kernwaarden verbinding, verantwoordelijkheid en transparantie.

06-176 222 59 of info@pavaconsult.nl

KvK-nummer: 54264081

Publicaties: Academia.edu