Toezicht

Toezichthouders en commissarissen liggen de afgelopen jaren onder een vergrootglas. Governancecodes, normering en wetgeving over de beloningsstructuur zijn aan de orde van de dag. Niet geheel onterecht, gezien de organisaties die de afgelopen jaren in opspraak zijn geraakt en de rol van toezichthouders daarin. Uitbreiding en actualisering van competenties en verantwoordelijkheden van toezichthouders zijn intussen gemeengoed geworden.

Eén van de bewezen kenmerken van good governance is een kritische zelfevaluatie door de toezichthouders. Een 360-graden feedbacktraject, waarbij de verschillende stakeholders worden bevraagd, kan hier als zinvolle aanvulling worden ingezet. Externe begeleiding door Pava Consult garandeert u een onafhankelijk traject en een genuanceerde en constructieve uitkomst.

In de sommige sectoren is de verschuiving in de governancestructuur van besturen naar raden van toezicht nog gaande. Dit verloopt niet altijd zonder obstakels en kan de nodige vragen oproepen. Pava Consult kan u in deze transitie naar de vorming van een effectieve Raad van Toezicht ondersteunen.

Is uw organisatie op zoek naar een nieuwe toezichthouder? Zoekt u externe begeleiding bij de vorming of evaluatie van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht? Heeft u andere vragen op dit gebied?

In een oriënterend gesprek kunnen we bespreken welke vragen u heeft en of u hiervoor het juiste aanbod kunt vinden bij Pava Consult.