Pava Consult oplossingsgericht interim-management en advies

Bestuur ● management ● advies ● toezicht ● training  ● coaching

Neem contact op voor informatie of een afspraak:
✆ +31 617622259
✉ info@pavaconsult.nl

pava consult, organisatieadvies, interim-management

Oplossingsgericht

Pava Consult helpt organisaties om gewenste ontwikkeling tot stand te brengen en problemen op te lossen. Daartoe bieden wij interim-management en advies, verandertrajecten, kwaliteitsmanagement, projectbegeleiding, begeleide (zelf)evaluaties, recruitment en HRD-advies, advies m.b.t. intern toezicht en aanpak van vraagstukken op het gebied van organisatiecultuur en integriteitsbeleid.
Zo wordt uw organisatie meer beheersbaar, effectief en efficiënt. We werken op tactisch, strategisch en toezicht-niveau.
We bespreken graag met u waarmee we u kunnen helpen. Bel 06-176 222 59 voor contact.

Doelgericht

In samenwerking met onze opdrachtgever brengen wij de volgende doelen tot stand:
● een doelgerichte en innovatieve strategie
● ontwikkeling van ketensamenwerking en relatiebeheer
● helder plan en businesscase
● een efficiënte structuur met duidelijke targets en verdeling van verantwoordelijkheden
● resultaatgerichte, heldere processen en procedures
● verbinding en energieke teams
● hoge kwaliteit van dienstverlening (kwaliteitsmanagement & audits)
● een veilige, integere en resultaatgerichte organisatiecultuur

Verandermanagement

Wanneer de wereld om u heen verandert, kunnen u en uw organisatie niet stil blijven staan. Wat zijn uw sterke punten om op voort te bouwen? Waar zitten zwakheden? Welke kansen en bedreigingen doen zich voor? Pava Consult maakt een analyse van de huidige en gewenste situatie en maakt concreet naar welke uitkomsten wordt toegewerkt.
Door inzet van een helder stappenplan en goede opvolging werken we systematisch naar de nieuwe vorm van uw organisatie toe. Daarbij worden structuur en cultuur; procedures en soft controlls meegenomen in het traject.

Training

Wij organiseren trainingen waar uw organisatie sterker van wordt. Ieder thema en iedere vorm van een training op maat of teamontwikkeling is bespreekbaar.
Wij geven standaardtrainingen op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement, leiderschap, communicatie, verandermanagement, ethische dilemma’s, identiteit, cultuur & imago, intern toezicht, governance, zorgmanagement, financieel management, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijnswerk, mentorschap, psychologie, psychiatrie en verslavingszorg.

In onze aanpak zoeken we samen met u naar een passende oplossing voor uw vraagstuk. Soms een project, soms interim management. Soms een adviestraject, soms in een uitvoerende rol. En altijd samen, want alleen samen creëer je meerwaarde.
Pava Consult, oplossingsgericht, les, training, cursus, interim-management, advies, commerciëel, bedrijf, organisatie, zorg, welzijn, verandermanagement, kwaliteit, proces, coaching, teamontwikkeling