Nieuws november 2017

 

 

Na een drukke tijd weer bericht van de lopende zaken.

De Wilde Vaart

Stichting De Wilde Vaart biedt leer-werktrajecten met intensieve begeleiding aan uit koers geraakte jongeren. De Wilde Vaart beschikt over twee schepen en een kleine zeilboot, alsmede een werkplaats, om jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op werk en zelfstandigheid. De nautische sector kan nieuwe bootsmaten, matrozen en dekknechten goed gebruiken, waardoor De Wilde Vaart veel steun en commitment uit de sector krijgt. Op basis van een WMO-indicatie worden jongeren vanaf 18 jaar begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en in een professioneel opleidingstraject waarbij krachtgericht werken en ervarend leren voorop staat. Als manager bedrijfsvoering ondersteun ik de opzet en inrichting van de bedrijfsvoering op het gebied van Kwaliteitsmanagement, HRM, Communicatie, ICT en Financiën. Meer informatie vindt u op http://www.dewildevaart.nl/

NH Nieuws maakte een mooie filmreportage:

Governance

Interessant in de afgelopen maand was het begeleiden van een begeleide zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie in Noord-Nederland. Tegelijkertijd werd de RvC waarin ik zelf zitting neem begeleid in de zelfevaluatie door een derde. Verschillende aanpak, beide met zinvolle uitkomsten. Fijn om te horen dat mijn opdrachtgevers zeer tevreden waren met aanpak en resultaat, hierop zullen doorpakken en de zin van een begeleide zelfevaluatie volledig onderschrijven.

Interim-opdracht bij Partners voor Jeugd

In november ben ik gestart met een interim-opdracht bestuurssecretaris en programmamanager bij Partners voor Jeugd. Dit is de koepelorganisatie van de organisaties William Schrikker Groep en De Jeugd- en Gezinsbeschermers, die onlangs zijn samengegaan. Een organisatie die vol gaat voor de jeugd met diverse achtergronden en problematieken, in vrijwillig en gedwongen kader.

Adviesopdrachten

De afgelopen maanden liepen diverse adviesopdrachten, waarvan een enkele nog gaande is. Interessante vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke opvang van moeders met kinderen bijvoorbeeld. Aan deze opvang is een grote behoefte. Goed om te werken aan versterking van deze vorm van opvang.

Nieuws augustus 2017

Counseling coaching interim management organisatie advies team versterking competenties strategie dienst

 

 

Vacature Auditcoördinator bij Perspekt

Onze auditcoördinatoren hebben een eigentijdse visie op de kwaliteit van de dienstverlening aan mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg. Wij zoeken een collega die met plezier organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken.
Lees verder

Vacature Lid Raad van Toezicht bij Hospice Alkmaarhospice alkmaar

 

Lees verder

De Wilde VaartStichting De Wilde Vaart leer-werk traject re-integratie jongeren werk nautisch maritiem Excelsior Molletjesveer Nauernasche Vaart Wormerveer Zaanstad Zaanstreek

Het schip Excelsior van Stichting De Wilde Vaart komt in september naar Noord-Holland. Daar krijgt het haar vaste ligplaats bij de kadewerkplaats Molletjesveer aan de Nauernasche Vaart. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij De Wilde Vaart leren en werken om vaardigheden en certificaten te behalen. Zij worden opgeleid tot bootsmaat/matroos of tot houtbewerker.

Excelsior De Wilde Vaart HasselteraakNa een goed verlopen traject aan de kadewerkplaats volgt fase 2: een werkervaringsplaats op een binnenvaartschip, charterschip, nautisch bedrijf of MKB. Aan het eind van deze fase helpt De Wilde Vaart de deelnemer bij het solliciteren op een vacature. Dat kan zijn bij één van de aangesloten schepen of bedrijven of daarbuiten.

De Excelsior is een Hasselteraak, gebouwd in 1901 aan de scheepswerf van Mittendorff te Dedemsvaart. Tot ver in de jaren vijftig heeft deze snelle zeiler vracht gevaren. Het schip vervoerde voornamelijk turf over de Zuiderzee naar de Randstad om de bevolking aldaar van brandstof te voorzien. Het toenmalige vrachtruim is later verbouwd tot een comfortabel verblijf voor passagiers van de chartervaart. Het voer met passagiers op IJsselmeer en Waddenzee.

Vanaf dit jaar is het schip in gebruik als leer-werkschip voor jongeren. Voor meer informatie lees verder.

Vacature Portefeuillemanager bij Kennemer Wonen

Kennemer Wonen woningcorporatie sociale woningbouw volkshuisvestingPortefeuillemanager (minimaal 24 uur per week)

Ben jij die enthousiaste, communicatieve analist met kennis van de woningmarkt? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zoeken op korte termijn een ervaren portefeuillemanager (voor minimaal 24 uur per week) die verantwoordelijk is voor het tot stand komen en actualiseren van de ondernemingsstrategie en de portefeuillestrategie.

Lees verder

Nieuws juni 2017

Counseling coaching interim management organisatie advies ethiek integriteit team versterking competenties strategie dienst

 

 

De zomer komt eraan en qua temperatuur is hij er al. Tijd voor de afronding van enkele opdrachten en trainingen. Maar niet alles stopt, nog altijd druk met De Wilde Vaart en enkele andere projecten.

Een goed moment om even reflectief naar het jaar tot zover te kijken. Hard gewerkt en mooie resultaten behaald. Fijne opdrachtgevers en goede teams om mee samen te werken. En soms ook een team waar het moeilijker gaat, waar verandering nodig is om de energie weer in goede en resultaatgerichte samenwerking te stoppen.

Aandacht voor ethische dilemma’s helpt een bedrijf om zijn cultuur integer en zijn resultaten hoog te houden. Minder verzuim, minder verloop, minder klachten, minder falen door miscommunicatie of onderlinge strubbelingen. Communicatie en ethiek als pijlers voor succes. MT schreef daarover een lezenswaardig artikel: Integer presteren dankzij dilemmabord.

 

Nieuws april 2017

Zeilmetafoor

zeilen koers uitzetten gebruik maken van de wind en de stroming pava consult sandy pauwAls zeilliefhebber gebruik ik in mijn werk soms zeilmetaforen: tijdig de juiste koers uitzetten, niet recht tegen de wind in, maar optimaal gebruik maken van wind, stromingen, eigenschappen van het schip en van de bemanning. En het moreel aan boord hoog houden. Op een schip en in een organisatie zijn dit zaken waar je niet omheen kunt. zwaar weer op koers blijven management verandering transitie oplossing doelgericht effectief efficient

Het project voor maatschappelijke activering waarin ik adviseer is een mooi voorbeeld. De transities bieden goede mogelijkheden om in samenwerking met gemeenten nieuw aanbod in zorg en welzijn te ontwikkelen. Strijden tegen de actualiteit is daarbij weinig dienstbaar. De nieuwe mogelijkheden optimaal benutten echter wel. Dit biedt uitstekende kansen voor zorgondernemers.

Onderwijs

De afgelopen maanden heb ik enkele onderwijsmodules verzorgd en diverse trainingen georganiseerd. Mooi om met studenten of cursisten aan competentieverwerving en deskundigheidsbevordering te werken. Het is een plezier om te zien hoe bij mensen het kwartje valt, hoe zij in dialoog en discussie nieuwe inzichten opdoen en hoe zij tijdens praktijkoefeningen en rollenspelen met nieuw gedrag experimenteren en hun vaardigheid vergroten. Bij een in-company training was ik in gesprek met een student, die me vertelde dat hij door de training de manier had gevonden om met een moeilijke situatie te dealen en daarbij zelf sterk overeind te blijven. Daarvoor doen we het dus.

Natuurlijk werk ik zelf ook aan mijn deskundigheid. In april heb ik de NVTZ-scholingsdag voor voorzitters van Raden van Toezicht bezocht. Daarbij gingen we in dialoog over ‘goed toezicht’, over leer- en leiderschapsstijlen en de gevolgen daarvan voor de communicatiestijl. Eén van de tools die werden gebruikt was de groepsdialoog-tool van primoforum. Mooie methode om ideeën uit de zaal op te halen en effectief in de dialoog te brengen.

‘tHuis Lioba

thuis lioba respijtzorg hospice terminale terminaal raad van toezicht sandy pauw governance‘tHuis Lioba is de nieuwe vestiging van Hospice Alkmaar, waar ik met veel plezier vice-voorzitter ben van de Raad van Toezicht. ‘thuis Lioba opent binnenkort tweemaal de deuren voor belangstellenden. Zaterdag 13 mei en 17 juni van 10.00-12.00 uur zijn er open dagen in ‘tHuis Lioba voor palliatieve (respijt)zorg. Kijk voor meer informatie op http://www.thuis-lioba.nl/ .binnenhof klooster lioba thuis hospice alkmaar egmond toezicht

 

Nieuws oktober 2016

Counseling coaching interim management organisatie advies team versterking competenties strategie dienst

Afgelopen maanden goed bezig geweest met een veelheid aan opdrachten in de zorg en welzijn. Variërend van kwaliteitsmanagement en medicatiebeleid bij een thuiszorgorganisatie, een FWG-traject voor een organisatie in de gehandicaptenzorg, een business-case schrijven voor een welzijnsorganisatie, beleidsadvies over Wmo-beleid voor lokale overheid tot kwaliteitsaudits bij enkele verpleeghuizen, trainen op de terreinen van cliëntondersteuning en kwaliteits- en procesmanagement (zowel klassiek als via e-learning) en enkele individuele cliënten voor counseling of coaching. Sommige opdrachten naderen voltooiing, andere zijn nog volop in gang. Mooi in diversiteit en diepgang. zorg kwaliteit Actiz BTN verpleeghuiszorg kwaliteitszorg FWG HRM audit coaching training kwaliteitskader

Het is jammer dat werkgevers, werknemers en patiënten niet tot gezamenlijk gedragen verbeteringen in de verpleeghuiszorg komen. Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, BTN en ActiZ hebben het afgelopen jaar in het kader van het project Waardigheid en Trots gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Speerpunten zijn o.a. verminderen van bureaucratie en werkdruk en verbeteren van kwaliteit van zorg. Zij zijn het eens, maar IGZ en zorgverzekeraars hebben een andere visie. Is een oplossing op redelijke termijn nog haalbaar? Zorginstituut Nederland moet er nu voor gaan zorgen dat er indicatoren komen voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut neemt de regie op de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitkader en de Leidraad personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg over, maar benadrukt dat dit in samenspraak zal zijn met de betrokkenen uit de verpleeghuiszorg. Uiterlijk januari 2017 dienen er resultaten te liggen waar de sector mee door kan.