Nieuws november 2017

 

 

Na een drukke tijd weer bericht van de lopende zaken.

De Wilde Vaart

Stichting De Wilde Vaart biedt leer-werktrajecten met intensieve begeleiding aan uit koers geraakte jongeren. De Wilde Vaart beschikt over twee schepen en een kleine zeilboot, alsmede een werkplaats, om jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op werk en zelfstandigheid. De nautische sector kan nieuwe bootsmaten, matrozen en dekknechten goed gebruiken, waardoor De Wilde Vaart veel steun en commitment uit de sector krijgt. Op basis van een WMO-indicatie worden jongeren vanaf 18 jaar begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en in een professioneel opleidingstraject waarbij krachtgericht werken en ervarend leren voorop staat. Als manager bedrijfsvoering ondersteun ik de opzet en inrichting van de bedrijfsvoering op het gebied van Kwaliteitsmanagement, HRM, Communicatie, ICT en Financiën. Meer informatie vindt u op http://www.dewildevaart.nl/

NH Nieuws maakte een mooie filmreportage:

Governance

Interessant in de afgelopen maand was het begeleiden van een begeleide zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie in Noord-Nederland. Tegelijkertijd werd de RvC waarin ik zelf zitting neem begeleid in de zelfevaluatie door een derde. Verschillende aanpak, beide met zinvolle uitkomsten. Fijn om te horen dat mijn opdrachtgevers zeer tevreden waren met aanpak en resultaat, hierop zullen doorpakken en de zin van een begeleide zelfevaluatie volledig onderschrijven.

Interim-opdracht bij Partners voor Jeugd

In november ben ik gestart met een interim-opdracht bestuurssecretaris en programmamanager bij Partners voor Jeugd. Dit is de koepelorganisatie van de organisaties William Schrikker Groep en De Jeugd- en Gezinsbeschermers, die onlangs zijn samengegaan. Een organisatie die vol gaat voor de jeugd met diverse achtergronden en problematieken, in vrijwillig en gedwongen kader.

Adviesopdrachten

De afgelopen maanden liepen diverse adviesopdrachten, waarvan een enkele nog gaande is. Interessante vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke opvang van moeders met kinderen bijvoorbeeld. Aan deze opvang is een grote behoefte. Goed om te werken aan versterking van deze vorm van opvang.