Nieuws oktober 2016

Counseling coaching interim management organisatie advies team versterking competenties strategie dienst

Afgelopen maanden goed bezig geweest met een veelheid aan opdrachten in de zorg en welzijn. Variërend van kwaliteitsmanagement en medicatiebeleid bij een thuiszorgorganisatie, een FWG-traject voor een organisatie in de gehandicaptenzorg, een business-case schrijven voor een welzijnsorganisatie, beleidsadvies over Wmo-beleid voor lokale overheid tot kwaliteitsaudits bij enkele verpleeghuizen, trainen op de terreinen van cliëntondersteuning en kwaliteits- en procesmanagement (zowel klassiek als via e-learning) en enkele individuele cliënten voor counseling of coaching. Sommige opdrachten naderen voltooiing, andere zijn nog volop in gang. Mooi in diversiteit en diepgang. zorg kwaliteit Actiz BTN verpleeghuiszorg kwaliteitszorg FWG HRM audit coaching training kwaliteitskader

Het is jammer dat werkgevers, werknemers en patiënten niet tot gezamenlijk gedragen verbeteringen in de verpleeghuiszorg komen. Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, BTN en ActiZ hebben het afgelopen jaar in het kader van het project Waardigheid en Trots gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Speerpunten zijn o.a. verminderen van bureaucratie en werkdruk en verbeteren van kwaliteit van zorg. Zij zijn het eens, maar IGZ en zorgverzekeraars hebben een andere visie. Is een oplossing op redelijke termijn nog haalbaar? Zorginstituut Nederland moet er nu voor gaan zorgen dat er indicatoren komen voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut neemt de regie op de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitkader en de Leidraad personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg over, maar benadrukt dat dit in samenspraak zal zijn met de betrokkenen uit de verpleeghuiszorg. Uiterlijk januari 2017 dienen er resultaten te liggen waar de sector mee door kan.