Governance – intern toezicht

pava consult, organisatieadvies, interim-management

Intern toezicht staat volop in de belangstelling. Toezichthouders en commissarissen liggen de afgelopen jaren onder een vergrootglas. Governancecodes, normering en wetgeving over de beloningsstructuur zijn aan de orde van de dag. Uitbreiding en actualisering van competenties en verantwoordelijkheden van toezichthouders zijn intussen gemeengoed geworden.

Begeleide (zelf)evaluatie

Eén van de bewezen kenmerken van good governance is een kritische zelfevaluatie door de toezichthouders. Een 360-graden feedbacktraject, waarbij de verschillende stakeholders worden bevraagd, kan hier als zinvolle aanvulling worden ingezet. Externe begeleiding door Pava Consult garandeert u een onafhankelijk traject en een genuanceerde en constructieve uitkomst.

In de sommige sectoren is de verschuiving in de governancestructuur van besturen naar raden van toezicht nog gaande. Dit verloopt niet altijd zonder obstakels en kan de nodige vragen oproepen. Pava Consult kan u in deze transitie naar de vorming van een effectieve Raad van Toezicht ondersteunen.

Samenwerking

Pava Consult adviseert bij vraagstukken op het gebied van samenstelling van en samenwerking met directies, raden van bestuur en raden van commissarissen / toezicht. Pava Consult staat toezichthouders terzijde bij vragen over inhoud en inrichting van governance en over de gedragsmatige aspecten van corporate governance.

Wanneer de samenwerking binnen de Raad niet optimaal verloopt, helpt een interventie van een externe procesbegeleider om hierin verbetering te bewerkstelligen. Coaching op het proces van samenwerking en besluitvorming en conflictbemiddeling helpen om de gewenste stap vooruit te zetten.

Reflectie op het boardroomprocesboardroom proces RvT RvC toezicht Raad van Commissarissen spiegel reflectie reflecteren leren ontwikkelen agenda zorg welzijn

Dynamiek, rol, taakvervulling, communicatie, interactie, samenwerking, agendering: veel punten die ertoe doen in het boardroomproces. Hoe houdt u als toezichthoudend team goed toezicht? Doet u samen het juiste en doet u dat goed? Op welk terrein heeft u als team nog te leren en ontwikkelen? Een traject met externe begeleiding en onderlinge reflectie brengt uw toezicht op een hoger niveau.

(bron illustratie: NVTZ)

Stakeholderdialoog

Het contact van organisaties met andere partijen is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Om verantwoord toezicht te houden is praten en contact met stakeholders voor commissarissen en toezichthouders essentieel.

Goed toezicht houdt u door uw aandacht zowel naar binnen als naar buiten te richten. In samenwerking met de Raad van Bestuur geeft u aandacht aan ideeën en signalen van klanten, relaties en medewerkers. Hoe beoordelen zij de prestaties van uw organisatie en de onderlinge contacten en samenwerking? Wat kunt u doen om uw stakeholders tevredenheid verder te vergroten? Hoe zorgt u ervoor dat uw stakeholders begrip hebben voor andere factoren waarmee uw organisatie rekening moet houden? Een goede dialoog doet het wederzijds begrip en de waardering toenemen en verbetert de relatie.

Werving

Is uw organisatie op zoek naar een nieuwe toezichthouder? Wilt u externe begeleiding inschakelen bij het vinden van een goede voordrachtscommissaris? Zoekt u externe begeleiding bij de vorming van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht?  Heeft u andere vragen op governance-gebied?

Neem contact op voor een oriënterend gesprek. Daarin bespreken we welke vragen bij u leven en of Pava Consult u hierbij kan helpen.